Efkes Weg Deest
© pk en efkes weg    mocht u om wat voor reden problemen hebben met de inhoud van deze site, meld het dan aan ons.
De club voor brommer liefhebbers uit Maas en Waal
De aanhangwagen achter een bromfiets… N.a.v. de gastspreker, een motoragent / hoofdagent van politie, op onze jaarvergadering van vrijdagavond 22 januari 2016, geeft hij de regels voor aanhangwagens achter brommers én (zie helemaal onderaan) de vraag over de “vermogensrollerbank”. Het meest opmerkelijke voor een aanhangwagentje achter een brommer is de wettelijke verplichting tot het gebruik van een ‘trekkogel’ aan je brommer van minimaal 49 mm zoals te zien is op de foto’s van een aanhanger achter een snor(!)-scooter gemaakt door dhr. Jos Huisman van Huisman tweewielers, Hatertseveldweg 283 Nijmegen. Vlgs. dhr. Huisman ziet het geheel er een beetje ‘lomp’ uit achter een ‘snor’ maar het werkt perfect en natuurlijk ook bij 45km/uur.  Er is door hem gebruik gemaakt van een aanhangwagentje voor motoren met een speciale tweewieler-koppeling. Door gebruik van die ‘wettelijke’ – speciale - koppeling, kan een motor probleemloos met 100 km/uur door een bocht gaan zonder dat de aanhangwagen omvalt……!!!!!! Dhr. Huisman laat op de laatste foto zien dat het huis van die ‘speciale’ trekinrichting (op de aanhanger) over zijn lengteas kan draaien naar links en rechts (wettelijk verplicht zie artikel 5.18.58). Ook werkt de verlichting op de aanhangwagen in overeenstemming met de scooter (wettelijk verplicht zie artikel 5.18.38). Verder nog een tip van dhr. Huisman: als je ook gebruik wilt gaan maken van zo’n motoraanhangwagentje met een vastgestelde hoogte waarop de trekinrichting zit, maak zo veel mogelijk gebruik van driehoeken in je constructie om de kogel naar beneden en op de juiste hoogte te brengen! (zie meerdere foto’s). Dit geeft de meeste stevigheid aan je bouwwerk. Zie verder hieronder bij artikel 5.6.66 over de koppelingskogel van 50 mm Regels omtrent de aanhangwagens bij bromfietsen.. hierover is het volgende vast gelegd in de wet (Reglement Voertuigen)   Artikel 5.18.26 1. Bromfietsen op twee wielen mogen met inbegrip van de lading niet breder zijn dan 1,00 m. 2. Bromfietsen op meer dan twee wielen mogen met inbegrip van de lading niet breder zijn dan 1,00 m.   Voor de aanhangwagens geldt: artikel 5.18.27 uit het voertuigreglement. Aanhangwagens achter bromfietsen moeten in aangekoppelde toestand voldoen aan de volgende eisen: a. De breedte van het voertuig mag met inbegrip van de lading niet meer bedragen dan 1,00 m. b. De hoogte van het voertuig mag met inbegrip van de lading niet meer bedragen dan 1,00 m. c. De totale massa van het voertuig mag niet meer bedragen dan de helft van de ledige massa van de trekkende bromfiets. d. De afstand van de achteras van de trekkende bromfiets tot de achterzijde van de aanhangwagen met inbegrip van de lading mag niet meer bedragen dan 2,00 m.   Artikel 5.18.38   Aanhangwagens De verlichtingsinstallatie van aanhangwagens moet zodanig op die van het trekkend voertuig zijn aangesloten dat de functies van de verlichting en de lichtsignalen overeenstemmen met die van het trekkend voertuig.   Artikel 5.18.54 Alle categorieën samenstellen van voertuigen. Bij samenstellen van voertuigen moet de aanhangwagen door een enkele, passende en geschikte koppeling, die niet kan lostrillen,en zodanig aan het trekkend voertuig zijn verbonden dat zijdelings uitwijken van de aanhangwagen zoveel mogelijk wordt voorkomen.   Artikel 5.18.55 Aanhangwagens moeten zich zodanig ten opzichte van het trekkend voertuig kunnen bewegen dat de voertuigen in hun uiterste standen, met een maximum van 90°, niet worden begrensd door delen van de reminrichting, van de elektrische installatie en van de koppeling, alsmede, voor zover aanwezig, van de hulpkoppeling en van de besturingsonderdelen.   Artikel 5.18.58 Aanhangwagens moeten zodanig aan een motorfiets of een bromfiets zijn verbonden dat de koppeling zowel bewegingen toelaat om een horizontale as als om een verticale as, loodrecht op de lengte-as van de motorfiets; indien de aanhangwagen meer dan één wiel heeft, moet de koppeling bovendien bewegingen om een as in de lengterichting van het trekkend voertuig toelaten.   Verlichting   Wat verlichting betreft moet de aanhangwagen zijn voorzien van: één of twee achterlichten Twee driehoekige rode retroreflectoren aan de achterzijde Tenminste één driehoekige ambergele retroreflector aan elke zijkant.   Wat het kenteken betreft: op een aanhangertje achter een bromfiets (of brommobiel) moet een witte kentekenplaat, met hetzelfde nummer als het trekkende voertuig zijn bevestigt.   Daarnaast mag de aanhangwagen zijn voorzien van: Richtingaanwijzers één of twee remlichten één of twee witte retroreflectoren aan de voorzijde   Personenvervoer is toegestaan in een aanhangwagen achter een fiets. Achter andere voertuigen niet.   Zijn er ook nog een paar inrichtingseisen voor de bromfiets en de koppeling met de aanhangwagen, weggeschreven in een ander hoofdstuk van het Reglement Voertuigen: Verbinding tussen bromfiets en aanhangwagen   Artikel 3.6.52 De mechanische koppelinrichting, indien aanwezig, van een bromfiets en de bevestiging daarvan aan het voertuig moeten voldoen aan het bepaalde in richtlijn 97/24/EG.   Artikel 5.6.66 Indien de bromfiets is voorzien van een inrichting tot het koppelen van een aanhangwagen, moet deze inrichting deugdelijk zijn bevestigd en mag deze niet zijn gescheurd, gebroken of vervormd. Onze Minister stelt regels vast met betrekking tot de deugdelijkheid van de bevestiging.   Bij een inrichting als bedoeld in het eerste lid, die is voorzien van een koppelingskogel met een nominale diameter van 50 mm:   moet de diameter van de kogel ten minste 49 mm bedragen;   moet de sluit- en borginrichting van een afneembare kogel goed werken en moet de bevestiging van het kogelgedeelte nagenoeg spelingvrij zijn. ……………………………………………………………………………………………………………………..   Er werd nog gevraagd of er ook gebruik gemaakt wordt van vermogensrollerbanken. Dus een rollerbank waarbij het vermogen van een bromfiets gemeten wordt in plaats van snelheid. De afdeling  verkeershandhaving die op dit moment verantwoordelijk is voor de rollerbanktesten: zij gaven te kennen dat de vermogensrollerbank wel gebruikt werd, maar dat dit al meerdere jaren geleden is (rond 2005 het laatst). De rollerbank die nu gebruikt wordt is enkel en alleen op snelheid. Nogmaals dank namens ‘Efkeswegdeest’ aan de hoofdagent die ons bestuurslid Rob Livius had geregeld en dank aan dhr. Jos Huisman Senior van www.huismantweewielers.nl